YAC me kampanjë kundër duhanit

YAC_kampanja

Qendra e Aktivizimit të Rinisë sot ka mbajtur kampanjën me moton “Stop Duhanit, Respekt Ligjit”.

Në kuadër të projektit “Pirja e Duhanit Vret”, Qendra e Aktivizimit të Rinisë Youth Activism Center – YAC) ka organizuar kampanjën me qëllim të ndalimit të pirjes së duhanit nga të rinjtë dhe respektimin e ligjit të ndalimit të pirjes së duhanit nëpër vende publike.

Në kuadër të projektit ishin organizuar edhe pyetësorë me nxënës të shkollave të mesme dhe qytetarë nëpër kafiteri si dhe janë mbajtur 3 debate në komunat e Gjilanit, Kamenicës dhe Vitisë.

“Nga hulumtimi që kemi bërë, ka rezultuar se të rinjtë tanë gjithnjë e më shumë po e pijnë duhanin, andaj kjo është shqetësuese për shoqërinë tonë dhe si Qeveria Lokale ashtu edhe ajo Qendrore duhet të ndërmarrin masa në parandalimin e kësaj dukurie”, tha Mejdi Sadiku, zv. Drejtor i YAC-së.

Kampanja u mirëprit nga kalimtarët e rastit dhe në fund, anëtarët e YAC-së i shpërndanë balonë me thënie të ndalimit të duhanit në to për fëmijët që kalonin, gjë që i bëri të lumtur ata fëmijë.

One Response to “YAC me kampanjë kundër duhanit

  • From your own exineprece what is the best equipment you have used from Wal-Mart to tone your abs?Please keep in mind I am 17 years old, 5’4 and weight 124, I am very happy with my weight I just want to tone up my abs a bit by equipment not sit ups.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *