Peticion: Rregullimi i rrugës Gjilan – Prishtinë

Rruga Gjilan – Prishtinë tash e sa kohë veç se është shkatërruar shumë. Gjatë gjithë rrugës ka gropa ku disa prej tyre janë aq të mëdha sa që iu kanë shkaktuar shumë dëme automjeteve të cilat kanë rënë në ato gropa, duke mos pasur si t’i ikin atyre. Gjithashtu ka pasur edhe shumë aksidente si pasojë e këtyre gropave, duke munduar t’i ikin atyre.

Duke pasur parasysh rëndësinë e rrugës dhe qarkullimin tejet të madh që bëhet në këtë rrugë, ne kërkojmë nga Ministria e Infrastrukturës që në një afat sa më të shkurtër ta rregullojnë këtë rrugë, në mënyrë që të shmanget më e keqja, humja e jetëve të qytetarëve nga aksidentet potenciale të shkaktuar nga gropat dhe rruga jo e rregulluar mire, dëmet materiale të qytetarëve të cilat vijnë si pasojë e gropave dhe qarkullimin më të mirë dhe sigurtë të automjeteve dhe qytetarëve në këtë rrugë.

Andaj, kërkojë nga ju që të na bashkangjiteni në peticionin tanë “Rregullimi i rrugës Gjilan – Prishtinë”, duke nënshkruar këtë peticion.
Synojmë t’i marrim 10,000 nënshkrime dhe ta dërgojmë këtë kërkesë ne Ministrinë e Infrastrukturës së Republikës së Kosovës.

Ju faleminderit për kontributin tuaj.

Me respekt,
Qendra e Aktivizimit të Rinisë (Youth Activism Center – YAC)

Peticion: Rregullimi i rrugës Gjilan – Prishtinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *